Embedded

Embedded

دستورات مقدماتی ترمینال لینوکس

ترمینال محیط خط فرمان لینوکس است. و برای کار با سیستم های تعبیه شده ای مانند Orange Pi یا raspberry pi نیاز است که برای شروع برخی از دستورات ترمینال لینوکس را بدانیم. در جدول زیر برخی از دستورات مقدماتی...

بیشتر
Orange pi

آموزش Orange Pi 2G-IOT قسمت پنجم

پس از دانلود سیستم عامل و ریختن روی SD Card نوبت به مرحله چهارم کار می رسد. مرحله چهارم: برقراری ارتباط با سیستم عامل پس از دانلود سیستم عامل و ریختن روی SD Card باید آن را در محل مورد...

بیشتر
Orange pi

آموزش Orange Pi 2G-IOT قسمت چهارم

پس از فرمت و آماده سازی SD Card نوبت به مرحله سوم کار می رسد مرحله سوم: دانلود سیستم عامل و ریختن سیستم عامل روی SD Card برای دانلود سیستم عامل هایی که Orange Pi 2G-IoT پشتیبانی می کند با...

بیشتر
Orange pi

آموزش Orange Pi 2G-IOT قسمت سوم

پس از مهیا ساختن ابزار های مورد نیاز برای شروع کار با Orange Pi نوبت مرحله دوم کار می رسد. مرحله دوم: فرمت و آماده سازی SD Card طبیعی است که SD Card باید از اندازه سیستم عامل بزرگ تر...

بیشتر
Orange pi

آموزش Orange Pi 2G-IOT قسمت دوم

Orange Pi را می توان در مدت زمان کوتاهی پیکربندی کرد و از آن استفاده کرد. قبل از بارگزاری Orange Pi باید چند مرحله کار را انجام شود که در این آموزش به مرحله اول می پردازیم مرحله اول کار:...

بیشتر